Vedenie a Členovia klubu
Kto je predseda: Michal Caban kontaktuj
Kto je podpredseda: Jaromír Dubšík kontaktuj
Kto je ekonóm: Miroslav Snopko kontaktuj
Kto je hlavný operátor: Milan Kašiak kontaktuj
Kto je revízor: Marek Fataš kontaktuj
Právne záležitosti
Úplný názov: Rádioklub Barbakan
Skratka: KXT
Oficiálna klubová značka: OM3KXT
Právna forma: občianske združenie (klub)
Dátum vzniku: 6.3.2019
Adresa: Tulská 51, 97404 Banská Bystrica
Účet: IBAN SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
IČO: 52215270
Spravované Prevádzače a Zariadenia
Aktuálne spravované prevádzače:
OM0OAF - DMR - TX: 439.1250 MHz RX: 431.5250 MHz - 48.729264 N, 19.112773 E

Aktuálne spravované zariadenia:
OM3KXT - APRS - TX: 144.800 MHz RX: 144.800 MHz - JN98NR
ZELLO - NFM - Napojenie OM0OUH na kanál OM0OUH v Zello
Ochrana údajov a GDPR
Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme Vám prinášali najnovšie informácie o našej činnosti, zasielali Vám novinky a informovali Vás o organizovaných podujatiach. Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu vašich kontaktných údajov ako je napríklad titul, meno, priezvisko, emailová adresa a poštová adresa či telefónne číslo. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme mohli v čo najširšom rozsahu plniť naše úlohy a poslanie záujmového združenia. Proti takémuto spracúvaniu môžete vzniesť kedykoľvek námietku a my Vám okamžite prestaneme naše informácie zasielať. Webové stránky, s ktorých môžete informácie dostávať sú www.barbakanklub.sk alebo www.radio73.sk