OM3KXTINFO O KLUBEDENNÍKFOTOGALÉRIASÚŤAŽEDOKUMENTYKONTAKT

    FairPlay Závod

Fair Play CB Závod – Propozície

Vyhlasovateľ súťaže:  Rádioklub BARBAKAN OM3KXT Banská Bystrica

Názov súťaže:  FAIR PLAY CB ZÁVOD

Dátum súťaže:  Každý predposledný júnový víkend v roku od soboty 18:00 hod. do nedele 04:00 hod. miestneho času.

Prihlásenie do súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky portablové, aj domáce stanice, pracujúce z lokátorových štvorcov, ktoré sa nachádzajú, svojou časťou, na území SK, alebo CZ.

Registrácia súťažnej stanice prebehne po vyplnení webového formulára.

https://www.radio73.sk/sutaz/?sutaz=Sutaz_FairPlay_2024&ID=registracia

Po registrácii bude na e-mail žiadateľa poslaná správa s linkom na overenie zadanej E-mailovej adresy. (Treba pozrieť aj spam) E-mail bude obsahovať tiež inštrukcie na zaplatenie štartovného, pridelený súťažný znak a ID kód pre vloženie staničného denníka. Štartovné musí byť pripísané na účet najneskôr v deň začiatku súťaže. V prípade registrácie dvoch účastníkov na rovnaké QTH bude rozhodovať dátum a čas prijatia registrácie. Ak sa súťažiaci dohodnú môžu vysielať z toho istého lokátora a spojenie medzi nimi navzájom bude mať hodnotu 1 bod.

!! UPOZORNENIE !!

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za to, s kade budete vysielať a ako sa tam budete chovať. Navrhnutie kóty na vysielanie je potrebné rozmyslieť tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou, neporušovalo nariadenia, obmedzenia, nezasahovalo tam kde nemá a nespôsobovalo svojím pôsobením žiadne ujmy na majetku alebo inej osobe, zvieraťu,.. Usporiadateľ nevystavuje žiadne povolenia na kóty v zakázaných alebo inak obmedzujúcich oblastiach.

Registrovaný súťažiaci operátor stanice (ďalej len súťažná stanica) je povinný:

Za platné spojenie sa počíta spojenie:

Spojenie je neplatné ak:

Hlavička odovzdaného staničného denníka musí obsahovať

 • súťažný znak
 • názov QTH
 • lokátor QTH
 • zoznam členov súťažnej stanice
 • TRX ( Allamat296, Elix Giant, Midland 8001 a podobne)
 • anténu ( popis „drátová ½ lambda“, Black Pirate, Sirio GP1/4 a podobne)
 • Zápis v denníku musí obsahovať spojením overené

 • Poradové číslo spojenia ( v tvare 001)
 • Dátum a čas spojenia podľa miestneho času
 • – Súťažný znak ( súťažná stanica)
  – Volací znak, domáce QTH, aktuálne QTH ( nesúťažná stanica )
 • Lokátor vysielacieho QTH (v tvare JN98NR)
 • VZOR spojenia so súťažnou stanicou:

  026_19.6_22:30_CB 05_JN98NR

  VZOR spojenia s nesúťažnou stanicou:

  027_19.6_22:31_Tarzan Banská Bystrica /m. Králiky_JN98MR

  Výpočet výsledného počtu dosiahnutých bodov:

  Vyhodnotenie súťažného poradia:

  O priečkach súťažiacich rozhoduje počet bodov získaných v súťaži ktorých hodnota sa rovná počtu kilometrov v nadviazaných spojeniach systémom:

  Umiestnenia a ceny:

  Vyhodnocované a oceňované sú prvé tri miesta:

 • cena: diplom + anténa
 • cena: diplom + chemický zdroj
 • cena: diplom + koaxiálny kábel
 • Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na WEB portáloch: Radio73, SCBR, Rádioklub BARBAKAN OM3KXT Banská Bystrica, odovzdanie cien prebehne na CB stretnutí Donovaly.

  Dodržiavanie podmienok:

  Každý účastník súhlasí s podmienkami súťaže a s dodržiavaním VPR-23/2012. Každý účastník, ak to zistí, je povinný usporiadateľa informovať o porušení týchto podmienok.

  Článok nájdete aj na portáli Radio73.sk