História BARBAKAN KLUBU

Posted by

HISTÓRIA klubu v skratke 

• Rok 2004
…založenie a rozbeh BARBAKAN klubu, klub bol založený na jesennom stretnutí DONOVALY 2004…

• Rok 2005
…aktivita všade, BARBAKAN získava svoje meno a je akceptovaný…

• Rok 2006
…rok súťaží a vysielania, BARBAKAN v pohode…

• Rok 2007
…stagnácia klubu, klub vo veľkých rozpakoch, začiatok nezáujmu o vysielanie…

• Rok 2008
…úplná nečinnosť klubu, BARBAKAN bez duše…

• Rok 2009
…BARBAKAN klub akoby neexistoval, bez žiadnej činnosti…

• Rok 2010
…oživenie činnosti klubu, Expedície BARBAKAN a vysielania na CB a PMR pásme, organizuje sa CB a PMR stretnutie PLEŠE 2010…

• Rok 2011
…aktívna Expedícia BARBAKAN v CB súťažiach, BARBAKAN CB OPAKOVAČ – príprava, organizuje sa CB a PMR stretnutie PLEŠE 2011…

• Rok 2012
…stále aktívna Expedícia BARBAKAN v CB súťažiach, zjednodušenie vedenia web stránok klubu, BARBAKAN CB OPAKOVAČ – spustenie – vysielal však len krátko, organizuje sa CB a PMR stretnutie PLEŠE 2012…

• Rok 2013
…BARBAKAN klub bez žiadnych aktivít, opäť stagnácia…

• Rok 2014
…málo sa oživuje vysielanie v pásme PMR aj s turistickými výjazdami na kopce, vytvára sa nová CB Expedícia BEATRIX, aktualizuje sa web stránka klubu, 10. výročie založenia sa oslavuje skromne na stretnutí DONOVALY 2014…

• Rok 2015
…BARBAKAN klub takmer bez aktivít, ale objavuje sa v niektorých súťažiach Expedícia BARBAKAN aj Expedícia BEATRIX, zaniká web sránka klubu, pozornosť orientovaná len na SCBR…

• Rok 2019
…Oficiálne založenie klubu ako OZ, s klubovou značkou OM3KXT…

Share This: