INFO O KLUBE

Vedenie klubu
predseda: Michal Caban  – OM7AU
podpredseda: Robert Dezorzo – OM7SX
ekonóm: Filip Maroš
vedúci operátor: Peter Javorský – OM7TEK
revízor: Jaromír Dubšík – OM7IT

QRZ.com
OM3KXT – Volací znak klubovej stanice
OM7W – Kontestový volací znak klubovej stanice pre medzinárodné súťaže

Členské stanovené na rok 2021:
nad 18 rokov vrátane 18 … 10 €
do 18 rokov …………………….  5 €
ZŤP …………………………………  5 €

Právne záležitosti:
IČO: 52215270
Úplný názov: Rádioklub Barbakan
Skratka: KXT
Oficiálna klubová značka: OM3KXT
Právna forma: občianske združenie (klub)
Dátum vzniku: 6.3.2019
Adresa: Tulská 51, 97404 Banská Bystrica
Banka: Fio banka, a.s.
Účet: IBAN: SK51 8330 0000 0026 0161 0567

Aktuálne spravované prevádzače:
OM0OAF – DMR – TX: 439.1250 MHz RX: 431.5250 MHz – 48.729264 N, 19.112773 E

Aktuálne spravované zariadenia:
OM0OPB – APRS – TX: 144.800 MHz RX: 144.800 MHz – JN98NR
OM0OPC – APRS – TX: 144.800 MHz RX: 144.800 MHz – JN98RP (APRSdirect.com)
ZELLO – NFM – Napojenie OM0OUH na kanál OM0OUH v Zello / vyžaduje heslo, kontaktujte nás. /

Ochrana údajov a GDPR:
Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme Vám prinášali najnovšie informácie o našej činnosti, zasielali Vám novinky a informovali Vás o organizovaných podujatiach. Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu vašich kontaktných údajov ako je napríklad titul, meno, priezvisko, emailová adresa a poštová adresa či telefónne číslo. Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme mohli v čo najširšom rozsahu plniť naše úlohy a poslanie záujmového združenia. Proti takémuto spracúvaniu môžete vzniesť kedykoľvek námietku a my Vám okamžite prestaneme naše informácie zasielať. Webové stránky, s ktorých môžete informácie dostávať sú www.barbakanklub.sk alebo www.radio73.sk
Spracovanie osobných údajov je v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Share This: