fairplaycbzavod_logo_web

Fair Play CB Závod – Propozície

>> Súťaž < Návrat <<

Vyhlasovateľ súťaže: Rádioklub BARBAKAN OM3KXT Banská Bystrica

Názov súťaže: FAIR PLAY CB ZÁVOD

Dátum súťaže: Každý predposledný júnový víkend v roku od soboty 18:00 hod. do nedele 04:00 hod. miestneho času.

Prihlásenie do súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky domáce aj portablové stanice na území SK a CZ republiky vrátane staníc pracujúcich z pohraničných lokátorových štvorcov, ktoré sa nachádzajú svojou časťou aj na území SK alebo CZ.

Registrácia súťažnej stanice prebehne po vyplnení webového formulára na adrese https://www.radio73.sk/sutaz/. Po registrácii bude na e-mail žiadateľa poslaná správa s inštrukciami na zaplatenie štartovného vo výške 3,3 € a s prideleným súťažným znakom CBXXX. Štartovné musí byť pripísané na účet najneskôr 5 dní pred otvorením súťaže.

V prípade registrácie dvoch účastníkov na rovnaké QTH bude rozhodovať dátum a čas prijatia registrácie.

Registrovaný súťažiaci operátor stanice (ďalej len súťažná stanica) je povinný:

 • Operovať v rámci Všeobecného povolenia č VPR – 23/2012.
 • Dodržiavať miestne nariadenia o pohybe na území QTH.
 • Nemeniť štvorec QTH počas trvania súťaže.
 • Použiť zdroj nepripojený na verejnú alebo súkromnú sieť 230 V, povolené je použiť chemický zdroj, chemický zdroj + solár, chemický zdroj + centrála (motor vozidla).
 • Používať antény s vertikálnou polarizáciou a všesmerovou charakteristikou.

Neregistrovaný operátor stanice (ďalej len nesúťažná stanica) je povinný:

 • Operovať v rámci Všeobecného povolenia č VPR – 23/2012.
 • Pri portabli dodržiavať miestne nariadenia o pohybe na území QTH.
 • Používať antény s vertikálnou polarizáciou a všesmerovou charakteristikou.

Platné spojenie:

 • Je spojenie uskutočnené na všetkých povolených CB kanáloch a všetkými povolenými moduláciami mimo kanála 9 a kanálov, kde sú v prevádzke opakovače signálu.
 • Je uskutočnené v čase trvania súťaže.
 • Musí obsahovať prijatý kód v poradí:
 1. poradové číslo spojenia (v tvare 001),
 2. dátum a čas spojenia podľa miestneho času,
 3. súťažný znak (súťažná stanica) alebo volací znak, domáce QTH (nesúťažná stanica),
 4. príznak /p (portable), /m (mobil), /am (air mobile), /mm (marine mobile),
 5. lokátor QTH (v tvare JN98NR).

Výpočet výsledného počtu dosiahnutých bodov:

 • Papierový denník spojení si účastník súťaže prepíše na webovom formulári zriadenom usporiadateľom. Po svedomitom vyplnení všetkých povinných údajov tento formulár vypočíta potrebné údaje a odošle ich organizátorovi.
 • Webový portál má možnosť importovať aj denníky vo formáte napríklad CL6 a súbory adif ak to bude možné, je však potrebné rešpektovať vyplnenie povinných údajov. Bez ich uvedenia nie je možné denník vyhodnotiť.

Vyhodnotenie súťažného poradia:

O priečkach súťažiacich rozhoduje počet bodov získaných v súťaži, ktorých hodnota sa rovná počtu kilometrov v nadviazaných spojeniach systémom 1 km = 1 bod.

Umiestnenia a ceny:

Vyhodnocované a oceňované sú prvé tri miesta:

 1. cena: diplom + anténa
 2. cena: diplom + chemický zdroj
 3. cena: diplom + koaxiálny kábel

Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na WEB portáloch: Radio73, SCBR, rádioklub BARBAKAN OM3KXT Banská Bystrica, odovzdanie cien prebehne na CB stretnutí Donovaly.

Dodržiavanie podmienok:

Každý účastník súhlasí s podmienkami súťaže a s dodržiavaním VPR-23/2012. Každý účastník, ak to zistí, je povinný usporiadateľa informovať o porušení týchto podmienok.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na úpravu propozícií, najneskôr však mesiac pred začiatkom závodu.

Share This: